Lotus Çiçeği Ne Anlama Geliyor?

Lotus Çiçeği Ne Anlama Geliyor?lotus cicegi

Doğulu tanrılar lotus çiçekleri üzerinde oturur. Lotusun kökleri bataklıkta çamur içindeyken, suyun içinden geçerek, ardından son aşamada nasıl ışık ve havada açılıyorsa; bireylerin ruhsal yolculuklarında ilerleyişleri de, temel içgüdülerin bataklığından çıkarak, gerçeğin, bilgi ve anlayışın ışığına doğru yükselmeleridir ve lotus bunun ifadesidir. Ruhsal aleme kapı olan Epifiz bezi ise, bin yapraklı lotusla sembolize edilir.

Budistlerin özel saflık sembolü lotus, felsefi anlamda; geçmişin, şimdinin ve geleceğin birlik nitelemesine bürünmüştür. Aydınlanmayı getiren gizemli yasanın temsilcisi bu çiçek, insan ruhuna açılan kapı gibidir. Cennetin kralı, bir lotus yaprağı üstünde oturmuş halde gösterilirken, meditasyon yapan bir insanın, sembolik lotus biçiminde duruşu, onun mümkün olduğunca esnek olduğunu ve içsel sırrına erişmek için hazırlıklı bulunduğunu belirtir. 

Budizm Brahmanizm ve Hinduizm’in lotus sembolü, bu çiçeğin kutsal sayıldığını anlatıyor. Eski Mısırlılar, Çinliler, Grekler, Persler, Uygurlar, Altaylılar, Karahanlılar ve Selçuklularda dinsel bir sanat eseri gibi tasvir edilen bu güzel çiçekleri rüyada görmek uğurlu sayılır.

Tartışılmaz arketipik (ilk örnek, özgün model) bir sembol olarak insanların bilinçaltındaki sembolik varlığını kadim geçmişiyle taşıyan Lotus formu, tarih boyunca farklı geleneklerde temel hatlarla belirlenmiş ve olgusal bir imge haline gelmiştir. Çini sanat eserlerimizdeki bezemelerde sıklıkla görülen lotus ve elinde onu tutan figürler de, Orta Asya’dan yansımış ortak inanışlar ile sembollerin izleridir.   Alıntı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.