İsminizdeki Harflerin Sırrı

pufçik-harfler-(BBK57)İsminizdeki Harflerin Sırları

1 . ( A )

( A ) harfi namus ve erdem sembolüdür . Ayrıca kişiye lider olmak şahsiyetini verir . ( A ) harfi İnsanın keşif etme ve orijinal yaşantısına yön verir .

İsminizin ilk harfi ( A ) ise sağlam iradeniz mücadeleci bir gücünüz var demektir .

( A ) Harfi isminizin ilk harfi değil de isminizin içinde bulunuyorsa o zamanda tahakküm edici bir şahsiyetiniz var demektir .

İsminizin içinde ( 1 ) den fazla ( A ) harfi varsa bu da sizin macera sever sadakatli çalışkan ve verimli bir şahsiyetiniz var demektir .

2 . ( B )

( B ) harfi hayat gücünü ifade eder . ( B ) harfi kişiye canlılık ve heves verir . Beden ve ruh canlılığı ( B ) harfinin etkisindedir .

İsminizin ilk harfi ( B ) ise heyecanlı olurlar . Her zaman içinde bir yardımcı ararlar . Başkalarının görüşlerine de saygı duyarlar .

İsminizin ilk harfi ( B ) değil de ( B ) harfi isminizin içinde bulunuyorsa . kendinizi daha çok düşünen ve sağlığına aşırı düşkün olan ve şüpheli ve kuşkulu bir kişiliğiniz var demektir .

İsminizin içinde ( 1 ) den fazla ( B ) harfi varsa her işiniz yardımcısız halletmeye gücünüz ver demektir .

3 . ( C / Ç )

Bu harfler insana fizik ve manevi güç verir . İsminizin ilk harfi ( C /Ç ) ise iyimser, sevecen ve idareci bir iradeniz var demektir .

Eğer ( C / Ç ) harfi isminizin içinde bulunuyorsa ve isminizin içinde (1 ) den fazla ( C / Ç ) harfi varsa hayatta her istediğinizi elde edeceksiniz demektir .

4 . ( D )

İsminizin ilk harfi ( D ) ise zaman zaman maddi ve manevi sıkıntılı günler yaşayabilirsiniz . Ancak yine bu sıkıntıları ( D ) harfinin gizemi ile aşabilirsiniz.

( D ) harfi ( 4 ) rakamının tüm özelliğini taşırlar . Tabiatları yavaştır ve uysal ve egoist olurlar .

İsminin içinde ( D ) harfi bulunan kimseler realist ve çalışkan olurlar. Ancak ( 4 ) rakamının zıt etkinliklerinden kaçınmaları lazım .

5 . ( E )

İsminizin ilk harfi ( E ) harfi ise insana zihin gücü ve kültür zenginliği verir . ( E ) harfi insana müzisyenlik ve konuşma yeteneği kazandırır.

Kısaca ( E ) harfi ismin içinde olursa söz ile ifade edilen tüm meslek dallarında başarılı olurlar .

İsminizde ( 1 ) Den fazla ( E ) harfi varsa bütün sanat dallarında ve tüm alanlarda başarılı ve aranan kimseler olurlar .

6 . ( F )

İsminizin İlk ( F ) harfi ise ev ile aile ile ilgilenen bir kişi olduğunuzu gösterir . ( F ) harfi hayatta büyük sorumluluk yükleneceğinizi gösterir.

İsminizde ( F ) harfi varsa iyi huylu ve çalışkan olduğunuzu gösterir. Hayatta karşılaşacağınız tüm zorlukları aşacağınızı gösterir .

7 . ( G / Ğ )

( G / Ğ ) Bu Harfler tefekkürü ifade eder . İsminde bu harfler olan kişiler her olayı ve her davayı araştırır . Hayatın gizemini araştırmayı seven kişiliklidir .

İsminde ( 1 ) Den fazla ( G / Ğ ) harfi bulunanlar da mistisizm ağır basar. Mistik gelişmeye paralel olarak bedeni gelişmede vardır .

İsminde ( G / Ğ ) harfi bulunan kişiler hayatta hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamanın yollarını bulurlar .

8 . ( H )

Harfi merdivene benzer . Hayatta bütün güçlükleri yeneceklerine
işarettir .

İsminde ( H ) harfi bulunanlar hayattaki önlerine çıkan merdivenli yolları çıkışlı yollar ağır ve emin adımlar ile çıkar başarıya ulaşırlar .

İsminin içinde ( 1 ) Den Fazla ( H ) harfi varsa daha başarılı ve zeki olmaları için yeteneklerinizi kullanmanız lazımdır .

9 . ( I / İ )

( I / İ ) Harfleri bu harfler kainata benzer sütuna benzedikleri için kişiye yıkılmaz ve yılmaz bir güç verir ve mükemmel bir şahsiyet ifade eder .

İsminin içinde bu ( I / İ ) Harfi bulunan kimse hoş görülü sempatik yardım sever ve seyahat etmeyi severler .

10 . ( J ) 10 = 1 + 0 = 1

( J ) Harfi tek basamaklı rakamı ( 1 ) dir İsminde ( J ) harfi bulunan kimse çok iyi bir lider ve otoriter bir kişi olur .

İsminde ( J ) Harfi bulunan bir kimse güçlü şansı açıktır. ( J ) Harfinin rakamsal değeri ( 10 ) dur . ( 10 ) Da ( 1 ) in On katıdır .

Bu nedenler isminde ( J ) harfi bulunan kimse maddi ve manevi sahada çok güçlü olurlar . ( J ) harfi kişiye manyetik güç ve cazibe kazandırır .

11 . ( K ) 11 = 1 + 1 = 2

İsminizin ilk harfi ( K ) harfi ise büyük halk topluluklarını etkileyecek bir güçleri sahip olur . Kendi güçlerini ve etrafına toplananların . güçlerini ve fikirlerini birleştirirlerse daha da başarılı olurlar

( K ) Harfi ( 2 ) rakamının etkisindedir . ( K ) harfi manyetik güçler ile donatılmıştır .

İsminde ( K ) içinde harfi olanlar mücadeleci cesur atak ve atılgan olurla, mizaçları hareketlidir .

12 . ( L ) 12 = 1 + 2 = 3

( L ) hafinin rakam değeri ( 3 ) tür . ( L ) harfi tüm güzellikleri temsil eder .

İsminde ( L ) harfi bulunanlar popüler bilgili ve başarılı olurlar .Sezgileri kuvvetli olur . Başkalarının davranışlarındaki problemi anlamak ve olayları çözmek isminde ( L ) harfi bulunanlar için daha da kolaydır .

13 . ( M ) 13 = 1 + 3 = 4

İsminizin baş Harfi ( M ) İse işlerinizde ve aşk yaşantınızda başarı sağlayacaksınız demektir . Bir kişinin İsminin içinde ( 1 ) den fazla (M ) harfi varsa o kişi çok başarılı ve üstün demektir .

( M ) harfinin rakam değeri ( 4 ) tür . ( M ) harfi insana mükemmel bir hareket ve güç verir .

İsminin ilk harfi ( M ) olan insanlar mantıklı iradeli üstün yetenekli olurlar . Konsantrasyon güçleri çok gelişmiş olurlar .

( M ) Harfi düzenli ve bilinçli atılan bir adıma benzer . Bu nedenle isminde ( M ) harfi olan kişiler her işte her yerde ve her alanda başarılı olurlar . Ruhsal ve bedensel açı dan çok güçlü olurlar.

14 . ( N ) 14 = 1 + 4 = 5

( N ) harfinin rakam değeri ( 5 ) tir . İsminin İlk harfi ( N ) olan Merkür Gezegeninin tesiri ve etkisi altındadır . Akılları ve hisleri devamlı çarpışma halindedirler .

İsminde ( N ) Harfi olan kişi tıpkı bir radyo alıcısı gibi frekansları her şeyden etkilenir ve tesiri altında kalırlar .

İsminde ( N ) harfi olan kişiler . Her zaman uyanık olurlar ve her söyleneni hıfz ederler . Ve kolay aldatılamazlar . Bu harfin bir özelliğinde kararsızlıktır . Bazen kararsız olurlar ve sıkıntı ve stres yaşarlar . Başarılı olmak istiyorsanız hislerinizi yenmeniz lazımdır .

15 . ( O / Ö ) 15 = 1 + 5 = 6

İsminizin baş harfi . ( O / Ö ) harfi ise gizemli ve sihirli olan şeyleri araştırıp bulma yeteneğini verir kişiye .

( O / Ö / ) harflerinin rakam değeri ( 6 ) dır . Sembolü kainattır . Maddi ve manevi güçleri üzerinde toplar .

( O / Ö ) harfi kişiye maddi ve manevi açıdan yükselmeyi öğretir ve kişiyi samimileştirir .

16 . ( P ) 16 = 1 + 6 = 7

( P ) harfinin Rakam değeri ( 7 ) dir İsminde ( P ) harfi bulunanlar tedbirli zeki ve anlayışlı ve ileri görüşlü olurlar . Okumayı severler.

Mistik görüşleri ağır basar bu da normaldir çünkü ( P ) harfinin ters etkisi ve tesiri içine kapanıklıktır başarılı olmak için . ( P ) Harfinin olumlu etkilerinden faydalanınız . Dünya işlerine pek önem vermezler .

17 . ( Q ) 17 = 1 + 7 = 8

( Q ) Bu Harfin rakam değeri ( 8 ) dir . ( Q ) Harfi ( 1 ) ve ( 7 ) rakamlarının etkisinde olduğu için bu rakamların özelliğini gösterir.

İsminde ( Q ) bu harf olanlar kavgacı bir mizaçları vardır . Ayrıca renkli bir dünyaları vardır . ( Q ) isminde bu harf olan kişiler başarıya daha çabuk ulaşırlar .

18 . ( R ) 18 = 1 + 8 = 9

İsminizin ilk harfi ( R ) ise emin ve sayılır sevilir ve iyi bir lider olurlar, korkusuzca giderler davaların üzerine . Zenginden alıp fakire veren bir mizaçları vardır . Kişilikleri karizmatik ve sade gösterişi sevmeyen bir tiplerdir .

( R ) Bu Harfin Rakam değeri ( 9 ) dur . ( R ) harfi enerjik başarı ve azim doludur . Olayların üzerine emin adımlar ile giderler ve başarısız olmaları muhtemelen azdır .

19 . ( S / Ş ) 19 = 1 + 9 = 10

( S / Ş ) Harfleri bitip tükenmeyen güçleri ve arzuları sembolize eder ve ( S / Ş ) harflerinin rakam değeri ( 2 ) dir .

Bu Harflerin Rakamının ( 19 ) olması ( 19 ) rakamını topladığın zaman ( 10 ) elde edilmesi. ve tek basamaklı rakamının da ( 1 ) olması

İsminde ( S / Ş ) harfi bulunanlar ihtiraslarla ve gizem ile dolu olduğunu gösterir kişiye .

20 . ( T ) 20 = 2 + = 2

( T ) Harfinin Rakam değeri ( 2 ) dir . İsminin İlk Harfi ( T ) ise çoğunlukla sihirli ve gizemli bir mizaca sahip olurlar . Fakat ( 2 ) rakamının etkisi ile zaman zaman uysal bir kişi olurlar .

( T ) Harfinin esas rakamı ( 20 ) dir . ( 20 ) deki ( 2 ) rakamı ( 20 ) rakamından ( 10 ) defa daha güçlüdür .

İsminde ( T ) harfi bulunan kimse çoğunlukla başkalarının idaresi altında yaşamaktan zevk alırlar . Kendi başlarına bir iş yapmaktan ve sorumluluk almaktan korkar ve çekinirler .

( T ) harfindeki şekil değiştirme özelliğinden ötürü İsminde ( T) harfi bulunan kimse zaman zaman karakterleri değişir ve uysal bir insan olurlar .

21 . ( U / Ü ) 21 = 2 + 1 = 3

İsminizin İlk harfi ( U / Ü ) ise hiç beklemedik bir başarı ve yetenek kazanırlar .

( U / Ü ) harflerinin rakam değeri ( 3 ) tür . Bu harfler içine her şey konan bir kaba benzer .

İsminiz içinde ( U / Ü ) olan kimseler her şeyi öğrenmek için çok yetenek ve güç harcarlar ve öğrenirler . Zeki ve azimli olurlar .

22 . ( V ) 22 = 2 + 2 = 4

İsminizin İlk Harfi ( V ) ise güçleri sayesinde hayatta karşılaşacakları tüm engelleri ve güçlükleri aşarlar ve başarıya ulaşırlar .

( V ) harfinin rakam değeri ( 4 ) tür . ( V ) harfi ( 2 ) rakamının etkisindedir . ( 4 = 2 x 2 ) dir. Bu nedenle

İsminde ( V ) harfi bulunanlar fizik alanında çok güçlü olurlar .Nazariyattan ziyade tatbikatta daha başarılı olurlar . Azimleri sayesinde başaramayacakları iş yoktur .

23 . ( W ) 23 = 2 + 3 = 5

( W ) harfi insana değişiklikleri gösterir

İsminde ( W ) harfi olan kimseler mizaçlarında şaşılacak kadar değişiklik görülür .

( W ) harfi dalgalanan heyecanların simgesidir . İsminde ( W ) harfi bulunan kimse Ay ın denizleri etkilemesine benzer şekilde ( W ) harfinin etkisinde kalırlar .

24 . ( X ) 24 = 2 + 4 = 6

( X ) Bu harf çok etkili bir harftir .

İsminde ( X ) harfi bulunan kimseler . Doğru dürüst ve çok yetenekli olurlar . Ruhsal güçleri de kuvvetli olur ve insanların yardımına da koşmayı severler .

25 . ( Y ) 25 = 2 + 5 = 7

İsminizin İlk Harfi ( Y ) harfi ise ilim sahasında çok başarılı olurlar. Her ortama ve her topluma kolayca uyum sağlayabilirler .

( Y ) Harfinin Rakam değeri ( 7 ) dir . Çok değerli bir harftir .Define ve petrol aramada kullanılan çubuğa benzer . İsminde ( Y ) harfi olduğundan gizli ilimlere de aşırı merak duyarlar ve gizemleri araştırmayı severler .

Tefekkür ve insanlık sevgisi ve sırdaşlık ( Y ) harfinin kişiye kazandırdığı bir başka özelliktir .

İsminizde ( Y ) harfi varsa . özel yetenekleriniz vardır. Azminiz ve inancınız ile azminizi ve yeteneğinizi birleştirirseniz uzanamayacağınız dal ve başarılı olamayacağınız alan ve saha kalmaz .

26 . ( Z ) 26 = 2 + 6 = 8

( Z ) Harfinde muazzam bir güç ve enerji vardır bu harfin rakam değeri ( 8 ) dir . Ancak bu güç insanı çok güçlü ve çok güçsüz yapacak niteliktedir .
İsminizi İlk Harfi ( Z ) İse iç güdülerinin emrettiği kötü işleri yapmazlarsa çok başarılı ve azimli olurlar iç güdülerini sesini dinler ve içgüdülerinin emirlerine boyun eğerlerse hayattan zevk alamazlar .

( Z ) harfinin etkisi ve tesiri dalgalı elektrik akımına benzer . Bu nedenle isminde ( Z ) harfi olan kişiler .
Tıpkı ( Z ) harfinin olduğu gibi bir ileri bir geri düşünceye sahip olurlar .

İsminde ( Z ) harfi olan kişiler maddi sıkıntı çekmezler . Politikada başarılı olurlar.

ALINTI
———————

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.